29.04.2021
Indberetning for 2020 Tandskadeerstatningen

Alle privatpraktiserende tandlæger (klinikejere) i Danmark skal indbetale til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Det gælder alle privatpraktiserende tandlæger, der er klinikejere, uanset om man arbejder med eller uden ydernummer, er medlem af Tandlægeforeningen eller ej, eller om man er specialtandlæge. Den indbetalte præmie er til dækning af den kollektive ordning for Tandskadeerstatninger med udbetalinger mellem 1.000 kr. og 10.000 kr.

Beregning af præmien
Tandlægeforeningens Praksisforsikring beregner præmien én gang årligt på baggrund af den indberettede bruttoomsætning. Præmien for 2020 udgør 0,15 % af den samlede bruttoomsætning.

Tandlæger med ydernummer
Tandlæger (klinikejere), der i 2020 har arbejdet under et ydernummer, har løbende indbetalt aconto til Tandskadeerstatningen via regionernes træk på 2 % af tilskudsomsætningen. Denne aconto indbetaling bliver modregnet i den endelige opkrævning af præmien for 2020.

Hvornår skal klinikejerne indberette for 2020?
Alle privatpraktiserende tandlæger (klinikejere) i Danmark modtager i maj 2021 en mail fra Tandlægeforeningens Praksisforsikring, med link og adgangskode til vores online indberetningsformular. Her kan klinikejeren elektronisk indberette bruttoomsætningen for klinikken i 2020.

Læs mere om indberetningen for 2020


Klik her for at gå tilbage til forrige side