Anmeldelse af en arbejdsskade

Anmeldelse af en arbejdsskade er forskellig afhængig af, om der er tale om en ulykke, en erhvervssygdom eller om en brilleskade.