Anmeldelse af arbejdsulykke

Du har som arbejdsgiver pligt til at anmelde arbejdsulykker. Hvis du ikke anmelder en ulykke, kan du få en bøde.

Anmeldelse skal ske på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside Åbner eksternt link i et nyt vindueaes.dk. Anmeldelse sker ved hjælp af Åbner eksternt link i et nyt vindueEASY, som er udviklet af Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med det formål at gøre det let og fleksibelt for arbejdsgivere at anmelde arbejdsskader. 

Arbejdsgivere, som ikke har computer med adgang til internettet eller et CVR-nummer, kan anmode om dispensation fra den digitale anmeldelse.

Hvis du som arbejdsgiver er privatpraktiserende tandlæge og medlem af Tandlægeforeningen skal du angive følgende forsikringsoplysninger:

  • Forsikringsselskabet Tryg Forsikring - Arbejdsskade
  • Policenr. 653698230, hvis den skadelidte er klinikejer
  • Policenr. 653698222, hvis den skadelidte er ansat
  • Ved angivelse af startdato oplyses den 01-01-2016

Ved anmeldelse af en arbejdsulykke skal du igennem 8 punkter:

  • Under pkt. 6 skal du svare JA til, at arbejdsulykken skal anmeldes til arbejdsgivers forsikringsselskab.

Der kan opstå situationer hvor borgere selv er nødt til at anmelde en arbejdsskade. Det kan for eksempel være hvis arbejdsgiveren ikke ønsker at anmelde skaden eller, hvis arbejdsgiveren ikke eksisterer længere eller er gået konkurs. 

Som tilskadekommen kan du derfor selv anmelde din skade via Åbner eksternt link i et nyt vindueVirk.dk.