Anmeldelse af erhvervssygdom

Som tandlæge har du pligt til til at anmelde erhvervssygdom, så snart du får mistanke om, at en medarbejder eller en patient har en sygdom, der kan skyldes arbejdet.

Anmeldelse skal ske på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside Åbner eksternt link i et nyt vindueaes.dk. Anmeldelse forudsætter login med digital signatur. 

Hvis du ikke har digital signatur, kan du bestille det her:

Der kan opstå situationer hvor borgere selv er nødt til at anmelde en arbejdsskade. Det kan for eksempel være hvis arbejdsgiveren ikke ønsker at anmelde skaden eller, hvis arbejdsgiveren ikke eksisterer længere eller er gået konkurs. 

Som tilskadekommen kan du derfor selv anmelde din skade. Til brug for anmeldelsen skal du anvende en særlig blanket, som du finder ved at klikke Åbner eksternt link i et nyt vindueher