Arbejdsulykke

En arbejdsskade kan være en ulykke, der er sket på din arbejdsplads eller i forbindelse med udførelsen af dit arbejde.

En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår pludseligt eller indenfor 5 dage efter en hændelse eller påvirkning.

En ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket pga. dit arbejde eller de forhold, det er foregået under.

Hvis klinikejeren er medlem af Tandlægeforeningen er han/hun samt alle medarbejdere omfattet af Tandlægeforeningens Arbejdsskadeforsikring.