Erhvervssygdomme

Ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring foreligger der en erhvervssygdom, når der er tale om en sygdom eller lidelse, som opstår efter bestemte fysiske eller psykiske påvirkninger under arbejdet.

Det vil sige, at sygdommen skal være opstået på grund af længere tids påvirkninger på arbejdet, og at sammenhængen mellem påvirkningerne og sygdommen er kendt (lægefaglig vurdering).

Når du betaler ATP bidrag for dine ansatte, bliver du automatisk opkrævet bidrag til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).

Al personale, herunder også klinikejere i ApS, A/S eller andelsselskaber, der er ansatte på sædvanlige lønvilkår, er således også omfattet af denne del af arbejdsskadeforsikringen.

For at øvrige klinikejere kan blive omfattet af erhvervssygdomsdækningen, skal disse sørge for at tilmelde sig selv og evt. medarbejdende ægtefælle for at blive sikret i AES. Frivillig sikring kan ske på Åbner eksternt link i et nyt vinduevirk.dk.


Administration og opkrævning af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring varetages af ATP, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.