Frivilligt arbejde

Som medlem af Tandlægeforeningen har du mulighed for at tegne en frivillig arbejdsskadeforsikring i Tryg Forsikring, som dækker den behandling du måtte udføre i fritiden som frivillig i en humanitær organisation, en sportsklub eller lign. Forsikringen koster 1.535 kr. pr. år (2017).

Forsikringen kan også tegnes, så den dækker alle der udøver frivilligt arbejde i forbindelse med tilbud om tandbehandling i en organisation, som du er en af drivkræfterne bag. Forsikringspræmien beregnes ud fra en omregning af arbejdstimer til fuldtidsansatte og koster 1.535 kr. (2017) pr. år pr. omregnet fuldtidsansatte.

Forsikringen dækker i henhold til arbejdsskadesikringslovens bestemmelser for ulykker. Der vil således kunne udbetales erstatning og godtgørelse for følgende ydelser:

  • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning, hjælpemidler mm. (dog ikke brilleskader)
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Overgangsydelse for dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Godtgørelse til efterladte

Der er ingen selvrisiko.

Ønsker du at vide mere kan du kontakte Praksisforsikringens sekretariat på 3946 0060 eller Tryg Forsikring, Erhvervskundechef Jesper Lunddahl Andresen på 29 13 15 54.

Læs mere om dækninger under Åbner internt link i det nuværende vindueforsikringsbetingelserne.