Hvad kan erstattes?

I henhold til loven om Arbejdsskadeforsikring kan der gives erstatning til følgende:


Arbejdsskadeloven dækker ikke udgifter til:

  • Advokatregninger
  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Godtgørelse for tort
  • Udgifter til transport til og fra arbejdet
  • Udgifter betalt af arbejdsgiveren
  • Udgifter til behandlinger, som ikke er nødvendige for at opnå den bedst mulige helbredelse af en arbejdsskades følger
  • Ting, der er ødelagt
  • Hjemmehjælp med mere


Tilskadekomne skal ikke betale skat af erstatninger, der udbetales som et engangsbeløb. Hvis en erstatning derimod udbetales løbende, er den som hovedregel skattepligtig.

Læs mere om erstatning og godtgørelse efter arbejdsskadeloven på Arbejdsmarkedets Erhverssikrings hjemmesideOpens external link in new window.