Hvad kan erstattes?

I henhold til loven om Arbejdsskadeforsikring kan der gives erstatning til følgende:


Arbejdsskadeloven dækker ikke udgifter til:

  • Advokatregninger
  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Godtgørelse for tort
  • Udgifter til transport til og fra arbejdet
  • Udgifter betalt af arbejdsgiveren
  • Udgifter til behandlinger, som ikke er nødvendige for at opnå den bedst mulige helbredelse af en arbejdsskades følger
  • Ting, der er ødelagt
  • Hjemmehjælp med mere


Tilskadekomne skal ikke betale skat af erstatninger, der udbetales som et engangsbeløb. Hvis en erstatning derimod udbetales løbende, er den som hovedregel skattepligtig.