Sagsbehandling

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring modtager en anmeldelse om en skade, vurderer de, om sagen skal behandles som en ulykke eller en erhvervssygdom. Derefter indhenter de nødvendige oplysninger.

Afgørelsen og erstatning
Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilstrækkeligt med oplysninger til at kunne træffe en afgørelse, træffer de som udgangspunkt en samlet afgørelse. Det vil sige, at de i samme afgørelse meddeler, om skaden er anerkendt, og om de kan udbetale erstatning samt erstatningens størrelse.

Læs mere på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside aes.dkOpens external link in new window