Dækningsområde

Erhvervsansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, du som privatpraktiserende tandlæge eller dine ansatte kan blive pålagt for skade på person og ting. Som hovedregel er man ansvarlig, hvis skaden er sket ved en fejl eller forsømmelse.

Endvidere dækkes erstatningsansvar som tandlægen er pålagt som følge af at være ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der alene benyttes ved virksomhedens drift.

Forsikringen er desuden udvidet til at dække skader på tandproteser i visse nærmere bestemte situationer, se forsikringsbetingelserne § 2b og § 2c.

Der ydes forholdsmæssig dækning i forhold til det endelige ansvar. Hvis fx en klinikejer ejer 51% af et ApS og 49% er ejet af ikke-medlem af Tandlæge-
foreningen eller fx en juridisk enhed, så dækkes klinikejeren alene for 51% svarende til ejerandelen.  

Der findes dog visse undtagelser, hvor forsikringen ikke dækker, f.eks. hvis den sikrede har lavet skaden med vilje, eller hvis skaden er dækket af Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning (Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet). For yderligere undtagelser henvises til forsikringsbetingelserne § 3 - § 9.

Forsikringen dækker dog kun erstatningskrav, som er rejst i forsikringstiden, ligesom der er en maksimumdækning på i alt 10 mio kr. for person- og tingskader for erstatningskrav rejst inden for det enkelte forsikringsår.

De nærmere vilkår for forsikringen fremgår af Åbner internt link i det nuværende vindueforsikringsbetingelserne.