Frivilligt arbejde

Som medlem af Tandlægeforeningen har du mulighed for at tegne en frivillig erhvervsansvarsforsikring, som dækker det ansvar du måtte pådrage dig i forbindelse med udførelse af tandbehandling i fritiden som frivillig i en humanitær organisation, en sportsklub eller lign. Forsikringen koster 1.535 kr. pr. år (2017).

Forsikringen kan også tegnes, så den dækker alle der udøver frivilligt arbejde i forbindelse med tilbud om tandbehandling i en organisation, som du er en af drivkræfterne bag. Forsikringspræmien beregnes ud fra en omregning af arbejdstimer til fuldtidsansatte og koster 1.535 kr. (2017) pr. år pr. omregnet fuldtidsansatte.

Forsikringen dækker i henhold til de aftalte forsikringsbetingelser.

Der er en selvrisiko på 1.500 kr. pr. forsikringsbegivenhed, dog max. 15.000 kr. pr. år

Der er følgende dækningssum:

  • 10 mio. kr. for erhvervsansvar for person- og tingsskader
  • 2 mio. kr. for fareafværgelse
  • 200.000 kr. for rene formuetab jfr. forsikringsbetingelserne

Ønsker du at vide mere kan du kontakte Praksisforsikringens sekretariat på 3946 0060 eller Tryg Forsikring, Erhvervskundechef Jesper Lunddahl Andresen på 29 13 15 54.

Læs mere om dækninger under Åbner internt link i det nuværende vindueforsikringsbetingelserne.