Sagsbehandling

Anmeldelsesskemaet fremsendes i udfyldt og underskrevet stand til Tandlægeforeningens Praksisforsikring. Svanemøllevej 85, 2900 Hellerup.

Når Tandlægeforeningens Praksisforsikring modtager anmeldelsesskemaet bliver det videresendt til forsikringsselskabet Tryg, som foretager selve sagsbehandlingen.

Hvis der er tale om småskader, som eksempelvis spildt aftryksmateriale på tøj, vil der normalt ikke blive givet særskilt besked, når sagen oversendes til Tryg, da sagsbehandlingstiden sædvanligvis kun er nogle få uger i disse sager, før Tryg træffer en afgørelse.

Hvis der er tale om større skader, bliver sagens parter orienteret om oversendelse af sagen til Tryg.

Tryg gennemgår sagens akter for at se, om alt relevant materiale foreligger. I nogle sager kan det være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger fra sagens parter, inden sagen kan afgøres. Det er Tryg, der sikrer, at sagen er fuldt oplyst (d.v.s. at alle relevante oplysninger er tilvejebragt), inden der træffes en afgørelse i sagen.

Når alt materiale er tilvejebragt, vil Tryg træffe afgørelse i sagen. Afgørelsen sendes fra Tryg direkte til sagens parter.