Forsikringsordninger under Praksisforsikringen

Praksisforsikringen består af følgende forsikringsordninger:

  • Erhvervsansvarsforsikring
  • Arbejdsskadeforsikring
  • Retshjælpsforsikring
  • Sikringsordning

Præmien til ovennævnte ordninger opkræves nu af Praksisforsikringen. Medlemmer af Tandlægeforeningen, der er klinikejere - men også ansatte i privat praksis, for så vidt angår retshjælpsforsikringen -  vil blive opkrævet præmie til disse forsikringer.

Læs mere om opkrævning af præmie til Praksisforsikringen

Tandskadeerstatningen

Tandskadeerstatningen hører også under Tandlægeforeningens Praksisforsikring, men omfatter alle tandlæger, uanset om man er medlem af Tandlægeforeningen eller ej. Præmien til denne ordning håndteres særskilt.

For tandlæger der arbejder under et ydernummer, foretager regionerne et træk på 1 % (2021) af det af tandlægerne tilkomne beløb på tilskudsydelser i henhold til Sundhedsloven.

Dette beløb dækker tandlægernes betaling til den kollektive dækning af tandskadeerstatninger, hvor udbetalingen udgør mellem 1.000 kr. og 10.000 kr.

Denne præmie reguleres én gang årligt af Tandlægeforeningens Praksisforsikring.

Tandlæger, der ikke arbejder under ydernummer, vil også én gang årligt modtage et skema fra Praksisforsikringen. Dette til brug for beregning af præmien til den kollektive ordning, for skader under 10.000 kr.

Læs mere om opkrævning og regulering af præmien til Tandskadeerstatningen