Bidrag til Tandskadeerstatningen

Alle privatpraktiserende tandlæger (ydernummerindehavere), der modtager offentligt tilskud, skal indbetale bidrag til Tandlægeforeningens Tandskade-
erstatning, uanset om man er medlem af Tandlægeforeningen eller ej.

Bidraget indbetales til dækning af omkostninger for tandskadeerstatninger med udbetalinger mellem 1.000 - 10.000 kr. samt til administration af sagerne med erstatning over 10.000 kr. Sidstnævnte som følge af, at regionerne siden sidste sommer har afvist at afholde de omkostninger. 

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning afgør alle sager herunder i hht. lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet (KEL).

Vi beregner bidraget én gang om året på baggrund af tandlægens indberetning af bruttoomsætningen for det pågældende år. For 2023 udgjorde præmien 0,40 % af klinikkens samlede bruttoomsætning, mens den i 2024 udgør 0,38 %.

Læs mere om indberetning til Tandskadeerstatningen