Indberetning til Tandskadeerstatningen

Alle privatpraktiserende tandlæger (klinikejere) i Danmark skal indbetale præmie til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Det gælder ALLE privatpraktiserende tandlæger (klinikejere) som:

  • Arbejder under et ydernummer
  • Ikke arbejder under et ydernummer
  • Er medlem af Tandlægeforeningen
  • IKKE er medlem af Tandlægeforeningen
  • Er specialtandlæge

Den indbetalte præmie er til dækning af den kollektive ordning for Tandskadeerstatninger med udbetalinger mellem 1.000 kr. og 10.000 kr.

Vi sender en mail når det er tid til at indberette

Alle privatpraktiserende tandlæger (klinikejere) i Danmark modtager en mail fra Tandlægeforeningens Praksisforsikring, med link og adgangskode til en online indberetningsformular. Her kan tandlægen (klinikejeren) elektronisk indberette bruttoomsætningen i 2021 for det pågældende ydernummer.
Tandlæger (klinikejere) uden ydernummer indberetter bruttoomsætningen i 2021 for klinikken. Læs mere om ”bruttoomsætningen” nedenfor.

Alle indberetninger afgives under tro og love af den enkelte ydernummer-indehaver / klinikejer. Manglende indberetning og efterfølgende betaling af den beregnede præmie, kan få konsekvenser for dine patienter, hvis der indtræder en skade, hvor erstatningen udgør mellem 1.000 kr. og 10.000 kr.

Har du spørgsmål til indberetningen, kan du med fordel finde svar på de oftest stillede spørgsmål under Åbner internt link i det nuværende vindueFAQ.

Hvordan beregnes præmien?

Tandlægeforeningens Praksisforsikring beregner præmien én gang årligt på baggrund af den indberettede bruttoomsætning. For 2021 udgør præmien 0,15 % af den samlede bruttoomsætning.
Tandlæger (klinikejere), der arbejder under et ydernummer, har igennem 2021 løbende indbetalt aconto til Tandskadeerstatningen via regionernes træk på 1 % af tilskudsomsætningen. Denne aconto indbetaling bliver modregnet i den endelige opkrævning af præmien for 2021.

Bruttoomsætningen skal indberettes for hele 2021 - også ved forskudt regnskabsår. Omsætningen kan hentes fra det økonomisystem klinikken anvender, som ex. DentalSuite, Al dente eller A data. Find vejledning her.

Bruttoomsætningen

Omfatter alle beløb, der kan relateres til patientbehandling, inkl. tandplejeres/klinikassistenters omsætning og omsætning i hht. aftaler med fx kaserner og fængsler. Dog skal omsætning i forbindelse med behandling af børn og unge under 18 år (BUT-omsætning) ikke medtages.
Omsætningen kan hentes fra det økonomisystem klinikken anvender, fx. DentalSuite, Al dente eller A data. Bruttoomsætningen indberettes for hele 2021 - også ved forskudt regnskabsår. Find vejledning her.

Tandlæger (klinikejere) uden ydernummer skal alene indberette den bruttoomsætning, der vedrører behandlinger, som er faktureret direkte overfor patienten uden et ydernummer - for hele 2021.

Flere ydernumre på én klinik

Er der flere ydernumre på én klinik, vil der blive sendt en mail for hvert ydernummer. Der kan KUN indberettes via det unikke link, der er sendt til det specifikke ydernummer.

Opdater dine kontaktoplysninger

Har du ændringer til dine kontaktoplysninger, kan du opdatere dem samtidig med, at du foretager din indberetning for 2021. Vær opmærksom på, at vi sender mail med link til indberetningen, til den mailadresse klinikken har oplyst ved sidste års indberetning.

Har du ikke haft et ydernummer før 2021, anvender vi den mail der er oplyst til Regionerne i tilknytning til ydernummeret. Er du tandlæge uden ydernummer og har du ikke tidligere indberettet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, bedes du kontakte Praksisforsikringen for korrekt registrering af dine kontaktoplysninger.

Manglende betaling

Det kan få direkte konsekvenser for en patient, der i øvrigt er berettiget til erstatning, såfremt ydernummerindehaveren / klinikejeren ikke har betalt præmie til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Manglende indbetaling vil kunne opkræves tilbage i tiden og vil blive inddrevet ihenhold til inkassolovens regler.

Spørgsmål til indberetningen

Hvis du har spørgsmål til indberetningen til Tandskadeerstatningen for 2021, er du velkommen til at kontakte Tandlægeforeningens Praksisforsikring på 39 46 00 60 eller web@tf-praksisforsikring.dk