Indberetning til Tandskadeerstatningen

Alle privatpraktiserende tandlæger (ydernummerindehavere), der modtager offentligt tilskud, skal indbetale bidrag til Tandlægeforeningens Tandskade-
erstatning, uanset om man er medlem af Tandlægeforeningen eller ej. 

Det indbetalte bidrag er til dækning af omkostninger for Tandskadeerstatninger med udbetalinger mellem 1.000 kr. og 10.000 kr., samt til administration af sagerne med erstatning over 10.000 kr. Sidstnævnte som følge af, at regionerne siden sidste sommer har afvist at afholde de omkostninger.

Vi sender en mail når det er tid til at indberette

Klinikejerne modtager en mail fra Tandlægeforeningens Praksisforsikring, med link og adgangskode til en online indberetningsformular. Her kan tandlægen (klinikejeren) elektronisk indberette bruttoomsætningen for det pågældende ydernummer.

Alle indberetninger afgives under tro og love af den enkelte ydernummer-indehaver/klinikejer. Tandlægeforeningens Praksisforsikring kan udføre stikprøvekontrol.

Har du spørgsmål til indberetningen, kan du med fordel finde svar på de oftest stillede spørgsmål under Åbner internt link i det nuværende vindueFAQ.

Hvordan beregnes bidraget?

Tandlægeforeningens Praksisforsikring beregner bidraget én gang årligt på baggrund af den indberettede bruttoomsætning. For 2023 udgjorde bidraget 0,40 % af den samlede bruttoomsætning, mens den for 2024 udgør 0,38%.

Bruttoomsætningen skal indberettes for hele 2023 - også ved forskudt regnskabsår. Omsætningen kan hentes fra det økonomisystem klinikken anvender, som ex. DentalSuite, Al dente eller A data. Find vejledning her.

Bruttoomsætningen

Omfatter alle beløb, der kan relateres til patientbehandling, dvs. tandlægers, tandplejeres og klinikassistenters omsætning og omsætning i hht. aftaler med fx kaserner og fængsler.

Dog skal omsætning i forbindelse med behandling af børn og unge (BUT-omsætning) ikke medtages.

Flere ydernumre på én klinik

Er der flere ydernumre på én klinik, vil der blive sendt en mail for hvert ydernummer. Der kan KUN indberettes via det unikke link, der er sendt til det specifikke ydernummer.

Opdater dine kontaktoplysninger

Har du ændringer til dine kontaktoplysninger, kan du opdatere dem samtidig med, at du foretager din indberetning for 2022. Vær opmærksom på, at vi sender mail med link til indberetningen, til den mailadresse klinikken har oplyst ved sidste års indberetning.

Har du ikke haft et ydernummer før 2023, anvender vi den mail der er oplyst til regionerne i tilknytning til ydernummeret. 

Manglende betaling

Hvis der ikke foretages indberetning af bruttoomsætning og efterfølgende indbetaling af bidrag til tandskadeerstatningsordningen, kan Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning lave en foreløbig fastsættelse på baggrund af tidligere indberetninger og de oplysninger om tilskudsomsætning, som Tandskadeerstatningen modtager fra regionerne.

Vær opmærksom på, at der tillægges rente ved manglende betaling. Rentesatsen er pt. 11,75% (Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8 procentpoint).

Hvis der herefter ikke foretages indbetaling, kan det manglende beløb sendes til inddrivelse.

Spørgsmål til indberetningen

Hvis du har spørgsmål til indberetningen til Tandskadeerstatningen for 2023, er du velkommen til at kontakte Tandlægeforeningens Praksisforsikring på 7020 0227 eller web@tf-praksisforsikring.dk