Præmie til Praksisforsikringen

Alle klinikejere, som er medlem af Tandlægeforeningen, er omfattet af Praksisforsikringen. Indtil den 1. juni 2018 har klinikejerne betalt præmien til Praksisforsikringen via regionerne, men da Tandlægeoverenskomsten nu er opsagt, vil præmiebetalingen fremover ske direkte til Praksisforsikringen.

Opkrævning af præmien til Praksisforsikringen
Klinikejere vil én gang i kvartalet modtage en faktura på præmien til Praksisforsikringen fra Tandlægeforeningen. Opkrævningen svarer til præmien for alle forsikringsordningerne under Praksisforsikringen:

  • Erhvervsansvarsforsikring
  • Arbejdsskadeforsikring
  • Retshjælpsforsikring
  • Sikringsordning

Præmien
En af fordelene ved en kollektiv ordning er, at den enkelte klinikejer får en lavere præmie, end man kan få ved individuel oprettelse af forsikringerne. Helt konkret har Praksisforsikringen forhandlet så gode vilkår for de 4 forsikringsordninger, at klinikejerne stort set kun betaler for skaderne samt et fast  administrationsgebyr.

Præmien for alle 4 forsikringsordninger er på 10.950 kr. for hele 2024. Præmien opkræves kvartalsvis.

Præmien fastsættes ud fra antal klinikejere, der er medlem af Tandlægeforeningen og er ens for alle klinikejere, uanset hvor mange timer man arbejder og uanset hvor mange ansatte/klinikejere der er på klinikken.

Opstart og ophør af klinik
Nye klinikejere vil blive opkrævet fra førstkommende kvartal efter meddelelse til Tandlægeforeningen om ny klinikejerstatus. Når en tandlæge ophører som klinikejer, vil betalingen ophøre ved førstkommende kvartal efter ophøret.