Præmie til Tandskadeerstatningen

Alle privatpraktiserende tandlæger (klinikejere) i Danmark skal indbetale præmie til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Præmien indbetales til dækning af den kollektive ordning for tandskadeerstatninger med udbetalinger mellem 1.000 - 10.000 kr. Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning afgør alle sager herunder i hht. lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet (KEL).

Vi beregner præmien én gang om året på baggrund af tandlægens indberetning af bruttoomsætningen for det pågældende år. I 2021 udgør præmien 0,15 % af klinikkens samlede bruttoomsætning i 2021.

Tandlæger, der arbejder under et ydernummer, har løbende indbetalt aconto til Tandskadeerstatningen via regionernes træk på 1 % af tilskudsomsætningen. 
Denne aconto indbetaling bliver modregnet i den endelige opkrævning af præmien for det pågældende år.

Årligt regionstræk af tilskudsomsætningen:

År %-vis træk af tilskudsomsætningen  
 2020  2 %
 2021  1 % (gennemsnitligt for hele året)

Læs mere om indberetning til Tandskadeerstatningen