Præmie til Tandskadeerstatningen

Alle privatpraktiserende tandlæger i Danmark skal indbetale præmie til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Præmien indbetales til dækning af erstatninger mellem 1.000 - 10.000 kr., som Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning udbetaler til patienter i hht. lov om klage-  og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet (KEL).

Efter opsigelsen af Tandlægeoverenskomsten pr. 1.6.2018 foretager regionerne alene et træk på 2 % af det af tandlægerne tilkomne beløb på tilskudsydelser i henhold til Sundhedsloven.

Dette beløb dækker tandlægernes betaling til den kollektive dækning af tandskadeerstatninger, hvor udbetalingen udgør mellem 1.000 kr. og 10.000 kr.

Én gang om året regulerer vi denne præmie. Reguleringen sker på baggrund af tandlægens indberetning af bruttoomsætningen for det pågældende år.

Privatpraktiserende tandlæger, der ikke arbejder under et ydernummer, indbetaler ikke automatisk til Tandskadeerstatningen, og opkræves derfor én gang årligt til ordningen.

Læs mere om præmiereguleringen af Tandskadeerstatningen