Præmieregulering Tandskadeerstatningen

 

Betaling og regulering af præmien til Tandskadeerstatningen i 2018

Alle privatpraktiserende tandlæger i Danmark skal indbetale præmie til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Præmien indbetales til dækning af erstatninger mellem 1.000 - 10.000 kr., som Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning udbetaler til patienter i hht. lov om klage-  og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet (KEL).

Alle tandlæger, der arbejder under et ydernummer, indbetaler automatisk løbende 2 % af tilskudsomsætningen via Danske Regioner (Jf. Sundhedsloven §64b). Denne indbetaling reguleres af Tandlægeforeningens Praksisforsikring én gang årligt.

Privatpraktiserende tandlæger, der ikke arbejder under et ydernummer, indbetaler ikke automatisk til Tandskadeerstatningen, og opkræves derfor én gang årligt til ordningen.

Hvordan fastsættes præmien?

Tandlæger med ydernummer
Præmien beregnes og reguleres med udgangspunkt i regionernes oplyste tilskudsomsætning på det konkrete ydernummer og tandlægens indberettede bruttoomsætning for det pågældende år. Forholdet mellem de to "omsætninger" udgør klinikkens "tilskudsprocent". Tilskudsprocenten er for en gennemsnitsklinik 18 %.

Den beregnede tilskudsprocent for det enkelte ydernummer, afgør om der er indbetalt tilstrækkelig præmie gennem den automatiske løbende indbetaling via Danske Regioner i forhold til klinikkens bruttoomsætning:

TilskudsprocentRegulering?
0-15 %Vi opkræver yderligere præmie
15-21 %Ingen yderligere regulering
21 % +Vi returnerer overskydende præmie

Tandlæger uden ydernummer
Da tandlæger uden ydernummer ikke indbetaler via Danske Regioner, beregnes præmien ud fra bruttoomsætningen. I perioden 01.01.18-31.05.18 beregnes præmien med 0,54 % af bruttoomsætningen og i perioden 01.06.18-31.12.18 udgør præmien 0,36 % af bruttoomsætningen.

Hvordan indberetter jeg?

Online indberetning

Alle privatpraktiserende tandlæger i Danmark modtager en mail fra Tandlægeforeningens Praksisforsikring, med link og adgangskode til en online indberetningsformular. Her kan den enkelte klinikejer elektronisk indberette bruttoomsætningen i 2018 for klinikken.

Alle indberetninger afgives under tro og love af den enkelte ydernummerindehaver / klinikejer.

Bruttoomsætningen
Omfatter alle beløb, der kan relateres til patientbehandling, inklusiv omsætning i henhold til aftaler med fx fængsler og kaserner. Dog skal omsætning i forbindelse med behandling af børn og unge (BUT-omsætning) ikke medtages. Omsætningen kan hentes fra det økonomisystem klinikken anvender, fx. DentalSuite, Al dente eller A data. Bruttoomsætningen indberettes for hele 2018 - også ved forskudt regnskabsår.

Tandlæger uden ydernummer skal alene indberette den bruttoomsætning, der vedrører behandlinger, som er faktureret direkte overfor patienten uden et ydernummer - for hele 2018.

Flere ydernumre på én klinik
Er der flere ydernumre på én klinik, vil der blive sendt en mail for hvert ydernummer. Der kan KUN indberettes via det unikke link, der er sendt til det specifikke ydernummer.

Opdater dine kontaktoplysninger
Vær opmærksom på, at vi sender til den mail, der er oplyst til Danske Regioner i tilknytning til det enkelte ydernummer. Derfor er det vigtigt, at ydernummeret hos Regionerne er registreret med de korrekte kontaktoplysninger på ydernummerindehaveren. Tandlæger uden ydernummer, bedes kontakte Praksisforsikringen ved ændring af kontaktoplysninger.

Spørgsmål til indberetningen
Hvis du har spørgsmål til indberetningen til Tandskadeerstatningen for 2018, er du velkommen til at kontakte os på 39 46 00 60 eller web@tf-praksisforsikring.dk.

Manglende betaling

Det kan få direkte konsekvenser for en patient, der i øvrigt er berettiget til erstatning, såfremt ydernummerindehaveren / klinikejeren ikke har betalt præmie til tandskadeerstatningen. Manglende indbetaling vil kunne opkræves tilbage i tiden og vil blive inddrevet i henhold til inkassolovens regler.

Opsigelse af tandlægeoverenskomsten

Særlige forhold i 2018

I 2018 var tandlægeoverenskomsten kun gældende i perioden 1.1.– 31.5. I dette tidsrum blev der for alle tandlæger med ydernummer trukket 3 % af tilskudsomsætningen til Praksisforsikringen og præmien var i denne periode 0,54% af bruttoomsætningen.

Fra 01.06.18 og de kommende år, bliver der alene trukket 2 % af tilskudsomsætningen og præmien udgør 0,36 % af brutooomsætningen.