Vejledning: Udtræk af bruttoomsætning 

Bruttoomsætningen på det enkelte ydernummer, kan du finde i det journal-/økonomisystem du benytter på klinikken. Her nedenfor kan du se vejledninger til udtræk af omsætning fra 3 forskellige systemer.

For yderligere vejledning henviser vi til, at du kontakter den pågældende leverandør af klinikkens journal/økonomisystem.

Hvilken bruttoomsætning skal jeg indberette?

Bruttoomsætning for et ydernummer
Al omsætning, der er faktureret i det pågældende ydernummer og som kan relateres til patientbehandling, inkl. tandplejeres/klinikassistenters omsætning og omsætning i hht. aftaler med fx kaserner og fængsler. Dog skal omsætning i forbindelse med behandling af børn og unge under 18 år (BUT-omsætning) ikke medtages.

Bruttoomsætning for tandlæger uden ydernummer
Al omsætning, der er faktureret i klinikkens cvr. nr. og som kan relateres til patientbehandling, inkl. tandplejeres/klinikassistenters omsætning og omsætning i hht. aftaler med fx kaserner og fængsler. Dog skal omsætning i forbindelse med behandling af børn og unge under 18 år (BUT-omsætning) ikke medtages.