Vejledning: Udtræk af bruttoomsætning 

Bruttoomsætningen kan du finde i det journal-/økonomisystem du benytter på klinikken. Her nedenfor kan du se vejledninger til udtræk af omsætning fra 3 forskellige systemer.

Vær særligt opmærksom på, at al omsætning i forbindelse med behandling af børn og unge (BUT-omsætning) ikke skal medtages.

For yderligere vejledning henviser vi til, at du kontakter den pågældende leverandør af klinikkens journal/økonomisystem.