Indberetning for 2019 Tandskadeerstatningen
14.08.2020

Alle privatpraktiserende tandlæger (klinikejere) i Danmark skal indbetale til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Det gælder alle privatpraktiserende tandlæger, der er klinikejere, uanset om man arbejder med eller uden ydernummer, er medlem af Tandlægeforeningen eller ej, eller om man er specialtandlæge. Den indbetalte præmie er til dækning af den kollektive ordning for Tandskadeerstatninger med udbetalinger mellem 1.000 kr. og 10.000 kr.

Beregning af præmien

Tandlægeforeningens Praksisforsikring beregner præmien én gang årligt på baggrund af den indberettede bruttoomsætning. Præmien for 2019 udgør 0,39 % af den samlede bruttoomsætning.

Tandlæger (klinikejere), der i 2019 har arbejdet under et ydernummer, har løbende indbetalt aconto til Tandskadeerstatningen via regionernes træk på 2 % af tilskudsomsætningen. Denne aconto indbetaling bliver modregnet i den endelige opkrævning af præmien for 2019.

Hvornår skal klinikejerne indberette for 2019?

Alle privatpraktiserende tandlæger (klinikejere) i Danmark modtager i august 2020 en mail fra Tandlægeforeningens Praksisforsikring, med link og adgangskode til vores online indberetningsformular. Her kan klinikejeren elektronisk indberette bruttoomsætningen i 2019 for klinikken.

Grundet fejl i oplysningerne fra Regionerne vedrørende tilskudsomsætning på de enkelte ydernumre, blev indberetningen for 2019 midlertidigt lukket ned i starten af august. Dette har medført en kortvarig udskydelse af opstarten for årets indberetning. Vi beklager naturligvis den ulejlighed det måtte have medfør og udsender medio august en ny mail til alle igen med link og adgangskode til indberetningsformularen.

Læs mere om indberetningen for 2019


Klik her for at gå tilbage til forrige side