Klinikejer: Mulighed for udskydelse af betaling
01.04.2020

Vi er i Tandlægeforeningens Praksisforsikring meget bevidste om tandlægernes situation under Covid-19. Praksisforsikringsudvalget har derfor besluttet at imødekomme forespørgsler om, at udskyde betaling af præmien til Praksisforsikringens forsikringsordninger for 2. kvartal 2020, til efter nedlukningsperioden er afsluttet.

Hvis du som klinikejer har svært ved at få økonomien til at hænge sammen lige nu, kan du se bort fra den udsendte opkrævning for 2. kvartal på 1.125,50 kr. og vente til vi sender en ny opkrævning for 3. kvartal i juni måned. Her skal du dog være opmærksom på, at du så vil blive opkrævet præmie for både 2. og 3. kvartal.
Ønsker du ikke at udskyde betalingen for 2. kvartal 2020, skal du blot indbetale præmien planmæssigt på baggrund af den udsendte opkrævning.

Tandlægeforeningens Praksisforsikring arbejder løbende på tiltag, som kan være med til at gøre det mere tåleligt for tandlægerne, at komme igennem den aktuelle situation. Derfor udskyder vi også den årlige indberetning og beregning af præmie til Tandskadeerstatningen til august 2020.

Hvis du har spørgsmål til betalingen af præmie til Praksisforsikringens forsikringsordninger, kan du kontakte Tandlægeforeningens Praksisforsikring på tlf.: 39 46 00 60 eller web@tf-praksisforsikring.dk.


Klik her for at gå tilbage til forrige side