Ny betalingsprocedure til Praksisforsikringen
19.11.2018

Alle klinikejere, som er medlem af Tandlægeforeningen, er omfattet af Praksisforsikringen. Indtil den 1. juni 2018 har klinikejerne betalt præmien til Praksisforsikringen via regionerne, men da Tandlægeoverenskomsten nu er opsagt, vil præmiebetalingen fremover ske direkte til Praksisforsikringen.

Opkrævning af præmien til Praksisforsikringen

Klinikejere vil fremover modtage en faktura på præmien til Praksisforsikringen fra Tandlægeforeningen. Opkrævningen svarer til præmien for alle forsikringsordningerne under Praksisforsikringen: Erhvervsansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, sikringsordning og retshjælpsforsikringen. Retshjælpsforsikringen er indtil 31.12.18 blevet opkrævet sammen med kontingentet til Tandlægeforeningen, men vil fra 2019 blive opkrævet sammen med de øvrige forsikringsordninger under Praksisforsikringen.

Opkrævningen af præmie til Praksisforsikringen vil fremover ske kvartalsvist, men i december 2018 vil klinikejerne modtage to opkrævninger, svarende til perioden efter overenskomstopsigelsen i 2018 og for 1. kvartal 2019:

Præmie 01.06.18-31.12.18: 1.750 kr. (Erhvervsansvar/Arbejdsskade/Sikringsordning)

Præmie 1. kvartal 2019: 1.125,50 kr. (Erhvervsansvar/Arbejdsskade/Sikringsordning/Retshjælp)

Hvordan fastsættes præmien til Praksisforsikringen?

En af fordelene ved en kollektiv ordning er, at den enkelte klinikejer får en lavere præmie, end man kan få ved individuel oprettelse af forsikringerne. Helt konkret har Praksisforsikringen forhandlet så gode vilkår for de 4 forsikringsordninger, at klinikejerne stort set kun betaler for skaderne samt et fast  administrationsgebyr. Det giver en fordelagtig samlet præmie for alle 4 forsikringsordninger på 4.502 kr. for hele 2019. Præmien fastsættes ud fra antal klinikejere, der er medlem af Tandlægeforeningen og er ens for alle klinikejere, uanset hvor mange timer man arbejder og uanset hvor mange ansatte/klinikejere der er på klinikken.

Opstart og ophør af klinik

Nye klinikejere vil blive opkrævet fra førstkommende kvartal efter meddelelse til Tandlægeforeningen om ny klinikejerstatus. Når en tandlæge ophører som klinikejer, vil betalingen ophøre ved førstkommende kvartal efter ophøret.


Klik her for at gå tilbage til forrige side