Ny Regresforsikring til tandlæger uden ydernummer
01.02.2019

Tryg Forsikring har, i samarbejde med Tandlægeforeningens Praksisforsikring, udviklet en forsikringsløsning til at imødegå regionernes regreskrav mod tandlæger uden ydernummer, for erstatninger udbetalt i Tandskadeerstatningen.

Er du medlem af Tandlægeforeningen og har du ikke et ydernummer, kan du nu tegne den nye "Regresforsikring".

Hvad dækker Regresforsikringen?
Regresforsikringen dækker regionens regreskrav for skader, som anmeldes til Tandskadeerstatningen i forsikringstiden, og som er sket som følge af tandlægeydelser udført i forsikringstiden. Forsikringen dækker regreskrav med en forsikringssum på op til 10 mio. kr. pr. år og der er ingen selvrisiko.

Hvad koster forsikringen?
Præmien beregnes ud fra det antal ugentlige arbejdsdage (uanset antal timer pr. dag) den forsikrede klinikejer og ansatte tandlæger under CVR-nummeret har tilsammen. For en tandlæge der arbejder 5 dage om ugen er den årlige præmie for 2019: 25.922 kr. Ved færre ugentlige arbejdsdage beregnes præmien forholdsmæssigt, dog med en årlig minimumspræmie på 8.525 kr. Det er vigtigt at medregne og betale præmie for alle tandlæger, der skal omfattes af forsikringen.

Hvordan kan jeg få forsikringen?
Forsikringen kan kun oprettes via Praksisforsikringens hjemmeside hvorfra du via et link kommer direkte til Trygs bestillingsside for Regresforsikringen. Her kan du også finde yderligere information om Regresforsikringen.

Har du spørgsmål til Regresforsikringen, kan du sende en mail til erhverv.kundeservice2@tryg.dk

Med venlig hilsen
Tandlægeforeningens Praksisforsikring


Klik her for at gå tilbage til forrige side