Præmie til Praksisforsikringens forsikringsordninger i 2021
14.12.2020

Her kan du se de nye præmier for 2021 til Tandlægeforeningens Praksisforsikring: Retshjælpsforsikringen, erhvervsansvarsforsikringen, arbejdsskadeforsikringen og sikringsordningen.

Klinikejere

Alle klinikejere, der er medlem af Tandlægeforeningen, vil medio december 2020 modtage en opkrævning fra Tandlægeforeningens Praksisforsikring, vedrørende 1. kvartals præmie 2021 for Praksisforsikringens forsikringsordninger: Retshjælpsforsikringen, erhvervsansvarsforsikringen, arbejdsskadeforsikringen og sikringsordningen. Læs mere om ordningerne her.

Den samlede præmie for alle 4 forsikringer udgør 5.752 kr. for hele 2021 og opkræves kvartalsvist med 1.438 kr.

Ansatte tandlæger

Er du ansat tandlæge vil præmien for retshjælpsforsikringen for hele 2021 være 500 kr. Præmien opkræves sammen med kontingentet til Tandlægeforeningen.

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til den fremsendte faktura?
Kontakt Tandlægeforeningen på 70 25 77 11 eller praksis@tdl.dk

Har du spørgsmål til Praksisforsikringens forsikringsordninger (præmie, dækning, m.v.)?
Kontakt Praksisforsikringen på 39 46 00 60 eller web@tf-praksisforsikring.dk


Klik her for at gå tilbage til forrige side