Præmieregulering 2018 Tandskadeerstatningen
22.08.2019

Alle privatpraktiserende tandlæger i Danmark skal indbetale præmie til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Præmien indbetales til dækning af erstatninger mellem 1.000 - 10.000 kr., som Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning udbetaler til patienter i hht. lov om klage-  og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet (KEL).

Du modtager en mail
Er du privatpraktiserende tandlæge, modtager du en mail fra os, med et link og adgangskode til online indberetning. Her kan du elektronisk indberette bruttoomsætningen i 2018 for dit ydernummer / din klinik.

På baggrund af den indberettede bruttoomsætning, beregner vi, om der er blevet indbetalt tilstrækkelig præmie via det automatiske træk på 2 % af tilskudsomsætningen via Regionerne - eller om der er betalt for meget eller for lidt præmie. Herefter foretager vi en evt. regulering af præmien for 2018:

Hvis der er betalt for meget præmie - returneres beløbet via bankoverførsel til det oplyste kontonummer.

Hvis der er betalt for lidt præmie -  modtager du en faktura på rest-præmien for 2018.

For tandlæger uden ydernummer - beregnes præmien for 2018 udelukkende på basis af den indberettede bruttoomsætning.

Alle indberetninger afgives under tro og love af den enkelte ydernummerindehaver / Klinikejer.

Læs mere om præmieregulering for 2018 til Tandskadeerstatningen


Klik her for at gå tilbage til forrige side