Præmieregulering for 2017 - husk at indsende skema!
15.11.2018

Frist for indsendelse af skema til præmiereguleringen for regnskabsår 2017 er den 10. december 2018.

Hvis du ikke allerede har indsendt et skema, kan du nå det endnu. Alle privatpraktiserende tandlæger i Danmark indbetaler præmie til Tandlægeforeningens Praksisforsikring gennem deres regionsomsætning.

Også tandlæger uden ydernummer, herunder specialtandlæger (Ortodonti og kirurger), skal indberette deres omsætning til Praksisforsikringen.

En gang årligt regulerer Tandlægeforeningens Praksisforsikring denne præmie.

Du finder skemaerne til præmiereguleringen her på hjemmesiden, hvor du også kan få flere informationer om hvordan Tandlægeforeningens Praksisforsikring beregner og regulerer præmien for den enkelte klinik.

Læs om reguleringen af præmien til Praksisforsikringen

Hvis du har spørgsmål til ”Skema til beregning og regulering af præmien for 2017” kan du kontakte Tandlægeforeningens Praksisforsikring
på tlf.: 39 46 00 60 eller på web@tf-praksisforsikring.dk


Klik her for at gå tilbage til forrige side