Organisation

Tandlægeforeningens Praksisforsikring ledes af Praksisforsikringsudvalget, der overordnet har til opgave at udvikle og administrere praksis- og patientskadeordningerne.

Udvalgets medlemmer udpeges af Hovedbestyrelsen.

Praksisforsikringsudvalget består pr. 1. januar 2020 af:

 • tandlæge Henrik Paul Nielsen, valgt i 2016, formand i 2016
 • tandlæge Stine Martoft
 • tandlæge Troels Barkholt
 • tandlæge Pernille Schmidt, suppleant


HB-kontaktperson:

 • tandlæge Mads Bundgaard

Udover Praksisforsikringsudvalget er der nedsat to paritetiske fællesudvalg, hvor 3 medlemmer udpeges af forsikringsselskaberne og 3 udpeges af Tandlægeforeningen, heraf formanden. 

Fællesudvalget med Tryg Forsikring består af:

 • tandlæge Henrik Paul Nielsen, formand
 • tandlæge Stine Martoft
 • tandlæge Troels Barkholt

og fra Tryg Forsikring:

 • partnerchef Henning Sunke
 • skadechef Maria Idorn
 • skadedirektør Mads Vestergaard Dam

- - - - -

Fællesudvalget med Codan Forsikring består af:


Fra Tandlægeforeningen:

 • tandlæge Henrik Paul Nielsen, formand
 • tandlæge Stine Martoft
 • tandlæge Troels Barkholt

og fra Codan Forsikring:

 • partnerchef Jesper Franch
 • afdelingschef Michael Kjær
 • jurist Sandra Brandt

- - - - -

Udvalgene har som hovedopgave:

 • at føre tilsyn med, at ordningerne forløber i overensstemmelse med parternes intentioner
 • at sørge for regnskabsaflæggelse
 • at fastlægge præmien
 • at informere om ordningen
 • at foreslå forbedringer og justeringer af forsikringsdækningerne

Forsikringernes daglige administration varetages dels af sekretariatet, dels i Tryg og Codan forsikring.