Anmodning om retshjælp

Anmodning om retshjælp skal ske skriftligt til Tandlægeforeningens Praksisforsikring via en advokat.

Anmeldelsen skal indeholde:

  • Klientens og modpartens navne
  • Påstand
  • Kort sagsfremstilling vedlagt dokumentation
  • Oplysning om hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt

Anmeldelsen skal sendes til:

Tandlægeforeningens Praksisforsikring
Amaliegade 17, 2. sal
1256 København K
web@tf-praksisforsikring.dk 

Læs om sikker mail til Praksisforsikringen her