Sagsbehandling

Modtagelsen af sagen hos Tandlægeforeningens Praksisforsikring bekræftes skriftligt til advokaten.

Sagen sendes herefter videre til Tryg Forsikring til en vurdering og indstilling af, hvorvidt sagen skal godkendes til retshjælpsdækning under Praksisforsikringens betingelser.

I nogle sager er det nødvendigt at indhente yderligere dokumentation. Dette vil Tryg foranledige.

Når sagen er oplyst og vurderet, vil Trygs begrundede indstilling blive forelagt Praksisforsikringsudvalget.

Når der er truffet en afgørelse, informeres advokaten om, hvorvidt der kan gives tilsagn til retshjælpsdækning.