Sagsbehandling

Med sikringsordningen har Tandlægeforeningen en dækning for sine medlemmer i de tilfælde, hvor de ikke er i stand til at opfylde en fastslået økonomisk forpligtelse overfor en patient.

For at et sådan krav kan konstateres, er det udgangspunktet, at patienten skal have anlagt en sag ved klagesystemet og fået tilkendt tilbagebetaling af et erlagt honorar.

Hvis Regionstandlægenævnet efterfølgende konstaterer, at tandlægen er død, gået konkurs eller på anden måde ved, at tandlægen er insolvent, sender Regionstandlægenævnet kendelsen til Tandlægeforeningen med oplysning om og evt. dokumentation for, at tandlægen ikke kan betale. Nævnet anmoder om udbetaling via Sikringsordningen.

Tandlægeforeningen sikrer sig, at oplysningerne om tandlægens manglende betalingsevne er korrekte, fx ved henvendelse til skifteret, advokat eller lignende.

Når det er konstateret, at tandlægen ikke er i stand til at betale, sender Tandlægeforeningen en overdragelseserklæring til patienten. Dermed overtager foreningen patientens fordring mod tandlægen. Tandlægeforeningen kan herefter kræve beløbet tilbagebetalt af tandlægen, hvis vedkommende på et senere tidspunkt bliver solvent og bliver i stand til at betale beløbet.

Når patienten har returneret overdragelseserklæringen, sender Tandlægeforeningen overdragelseserklæring, kendelse mv. til sekretariatet for Praksisforsikringen. Praksisforsikringen behandler anmodningen og sikrer at betingelserne for udbetaling er opfyldt.

Hvis betingelserne er opfyldt fremsendes oplysning herom til forsikringsselskabet Tryg, der endeligt udbetaler beløbet til patienten.