Persondatapolitik

Persondatapolitik:

Generelt:
Personoplysninger er alle informationer, som kan bruges til at identificere en person. Som eksempler kan nævnes: navn, cpr.nr., helbredsoplysninger, adresse, emailadresse, telefonnr. eller IP-adresse.

Når du anmelder en sag til behandling om erstatning, kan det være nødvendigt, at der skal indhentes oplysninger fra dig eller andre forsikringsselskaber, offentlige myndgiheder m.v. I disse tilfælde vil vi altid indhente dit samtykke hertil.  Disse oplysninger behandler vi fortroligt.

Vi videregiver og/eller sælger ikke data om dig til tredje part uden indhentelse af dit samtykke hertil, medmindre lovgivningen kræver det.

Praksisforsikringen opbevarer dine oplysninger, så længe du er medlem af Tandlægeforeningen.

Cookies:
Vi bruger cookies på vores hjemmeside. For yderligere information, Åbner internt link i det nuværende vindueklik her.

Sikkerhed:
For at beskytte dine oplysninger mod hændeligt eller ulovligt at blive slettet, ændret, offentliggjort, eller komme til uvedkommendes kendskab m.m. har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer dette.

Links til andre hjemmesider:
Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlig for disse hjemmesiders indhold og deres håndtering af personoplysninger. Vi anbefaler derfor, at du ved anvendelsen af disse hjemmesider, læser deres politikker herfor.

Persondatalovgivningen:Lovgivningen giver dig visse rettigheder. Bl.a.:

  • ret til at få information fra den dataansvarlige om, at der indsamles oplysninger om dig.
  • ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om dig.
  • ret til at protestere mod, at behandling af oplysninger finder sted.
  • ret til at få oplysninger, der er urigtige eller vildledende, rettet eller slettet, samt i den forbindelse at forlange, at andre, der har modtaget oplysningerne, orienteres om dette.

Hvis du ønsker at høre mere om dine rettigheder, kan du kontakte Tandlægeforeningens Praksisforsikring.

For yderligere information:
Åbner eksternt link i et nyt vindueLink til databeskyttelsesloven
Åbner eksternt link i et nyt vindueLink til persondataforordningen

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger/data, har du mulighed for at kontakte Åbner eksternt link i et nyt vindueDatatilsynet.

I øvrigt forbeholder vi os retten til at opdatere og/eller ændrer ovenstående, således at det altid er i overensstemmelse med lovgivningen på området, eller når vi finder det nødvendigt.  I den forbindelse vil der blive indsat en revideringsdato. Vi opfordrer derfor til, at du regelmæssigt læser vores politikker.