Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning behandler ansøgninger om erstatninger fra patienter, der er blevet behandlet af:

 • privatpraktiserende autoriserede tandlæger i Danmark og på Færøerne samt personer, der handler på vegne af disse, 
 • autoriserede sundhedspersoner ansat i regionstandplejen, i børne- og ungdomstandplejen samt i omsorgstandplejen, eller personer, der handler på vegne af disse, 
 • autoriserede sundhedspersoner ansat i tandplejen efter lagtingslov om børne- og ungdomstandpleje (Færøerne),
 • universiteternes tandlægeskoler, samt 
 • tandlægevagten
 • autoriserede tandlæger eller på vegne af disse, der udfører undersøgelse, behandling eller lignende af værnepligtige i det militære forsvar eller redningsberedskab
 • autoriserede tandlæger eller på vegne af disse, der udfører undersøgelse, behandling eller lignende af indsatte i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse.

For at downloade anmeldelsesskemaer, læse om de nærmere betingelser og dækningsområde mv. så klik her, der åbner hjemmesiden for Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.


Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning dækker, hvis det er overvejende sandsynligt, at der som følge af behandling eller undersøgelse – eller mangel på samme, er sket en skade.

Det er endvidere en betingelse, at behandlingen enten:

 • ikke har været i overensstemmelse med, hvordan den erfarne specialist ville have handlet,
 • skyldtes en fejl i apparatur/udstyr,
 • kunne være undgået ud fra en efterfølgende betragtning ved en anden metode eller
 • ligger ud over, hvad patienten med rimelighed må tåle.

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning dækker dog ikke forhold grundet i, at tandlægearbejdet har været mangelfuldt.

Erstatning og godtgørelse udbetales altid direkte til patienten.