Sekretariatet

Tandlægeforeningens Praksisforsikring
Amaliegade 17, 2. sal
1256 København K
Telefon: 7020 0227

www.tf-praksisforsikring.dk 
web@tf-praksisforsikring.dk
Send sikker mail til Praksisforsikringen

Telefontid:
Mandag til fredag:    09.00 - 14.00

Til orientering skal det oplyses, at Tandlægeforeningens Praksisforsikring i et vist omfang registrerer oplysninger elektronisk. Hvor oplysningerne registreres på computer, behandles de i henhold til databeskyttelsesloven, og som følge heraf har du som registrerede visse rettigheder. For yderligere information henvises til Databeskyttelsesloven.


Noa Jankovic
Vicedirektør
Tlf. 3348 7735
noj@tdl.dk

Preben Lindhardt
Administrativ medarbejder
Tlf. 3348 7721
pbl@tf-praksisforsikring.dk

Jeanne Lundbøl
Administrativ medarbejder
Tlf. 3348 7725
jlb@tf-praksisforsikring.dk

Nida Khan Rehman
Administrativ medarbejder
Tlf. 3348 7761
nkr@tf-praksisforsikring.dk