Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, du som privatpraktiserende tandlæge eller dine ansatte kan blive pålagt for skade på person og ting. Som hovedregel er man ansvarlig, hvis skaden er sket ved en fejl eller forsømmelse.

Det er en betingelse, at klinikejeren på tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden havde betalt til forsikringen i mindst 1 år.