Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, du som privatpraktiserende tandlæge eller dine ansatte kan blive pålagt for skade på person og ting. Som hovedregel er man ansvarlig, hvis skaden er sket ved en fejl eller forsømmelse.