Retshjælpsforsikring

Er du medlem af Tandlægeforeningen og arbejder i privat praksis, kan du med erhvervsretshjælpsforsikringen få dækket omkostningerne i forbindelse med visse nærmere bestemte retssager, som er opstået i direkte forbindelse med erhvervsudøvelsen.

Det er endvidere en betingelse, at du har betalt til forsikringen i mindst 1 år før tvistens opståen. Dette gælder dog ikke, hvis du er nyt medlem af Tandlægeforeningen.

For tandlæger, der ikke har været medlem af Tandlægeforeningen og arbejdet/været klinikejer i privat praksis i mindst et år, er det en betingelse, at tandlægen har betalt til forsikringen siden medlemskab af Tandlægeforeningen og ansættelse/klinikejer i privat praksis.

Det er ikke alle sagstyper, der er dækket af forsikringen f.eks. dækkes ikke tvister, der behandles under det overenskomstmæssige klagesystem, injurie- og voldssager bortset fra sager, hvor sikrede ikke er den forvoldende part.


Mediation
Tandlægeforeningen har fra den 1. juli 2019 mulighed for at tilbyde at løse en tvist ved brug af mediation, hvor begge parter ønsker dette.

Læs mere om betingelserne for mediation Åbner internt link i det nuværende vindueher.