Arbejdsskadeforsikring

Loven om arbejdsskadesikring kræver, at alle arbejdsgivere har en arbejdsskadeforsikring, der dækker medarbejderne, hvis de kommer til skade under arbejdets udførelse. Loven giver endvidere mulighed for, at arbejdsgivere samt medarbejdende ægtefæller tillige er dækket af arbejdsskadesforsikringen jf. lovens § 48, stk. 2. Arbejdet kan være lønnet så vel som ulønnet, og kan være både midlertidigt eller varigt.

Som medlem af Tandlægeforeningen er du og dine ansatte omfattet af arbejdsskadeforsikringen, hvis klinikejeren på tidspunktet for skadens indtræden har betalt til forsikringen i mindst 1 år.

For tandlæger, der ikke har været medlem af Tandlægeforeningen og arbejdet/været klinikejer i privat praksis i mindst et år, er det en betingelse, at tandlægen har betalt til forsikringen siden medlemskab af Tandlægeforeningen og ansættelse/klinikejer i privat praksis.

For visse klinikejere kræves der dog specifik tilmelding til AES for at blive omfattet af erhvervssygdomsdækningen – se mere under Åbner internt link i det nuværende vindueErhvervssygdomme.

En arbejdsskade kan både være en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

For at skaden kan anerkendes som en arbejdsskade efter arbejdsskadeloven, skal skaden være sket, mens der blev arbejdet for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.

Samtidig skal skaden være sket på grund af dit arbejde, eller de forhold som arbejdet foregår under.